Follow Us

متخصص پریو (بیماری های لثه)
  • فارغ التحصیل دکتری حرفه ای از دانشگاه یزد

  • فارغ التحصیل دکتری تخصصی بیماری های لثه (پریو) از دانشگاه شهید بهشتی

متخصص ارتودنسی
  • فارغ التحصیل دکتری حرفه ای از دانشگاه تهران

  • فارغ التحصیل دکتری تخصصی ارتودنسی از دانشگاه شهید بهشتی

  • استادیار بخش ارتودنسی از دانشگاه تهران

متخصص آسیب شناسی بیماری های دهان، فک و صورت
  • فارغ التحصیل دکتری حرفه ای از دانشگاه تهران

  • متخصص آسیب شناسی بیماری های دهان، فک و صورت

  • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  • مدیر گروه بخش پاتولوژی دهان، فک وصورت دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

  • عضو هیئت بورد تخصصی