" /> همکاران سبز - کلینیک دندانپزشکی سبز

پرسنل و كادر مجرب این مركز

کلینیک دندانپزشکی سبز، بهترین دکتر دندانپزشک، مهارت و تعهد کارکنان خود را برای تحکیم موقعیت خود ضروری می‌داند.

دندانپزشکان کلینیک عمومی و تخصصی سبز

دندانپزشک - جراح

دکتر مهیار بروخیم

دندانپزشک - جراح
دندانپزشک - جراح

دکتر رامین چوکامی

دندانپزشک - جراح

اعضای سبز

Call Now Buttonتماس