" /> ارتودنسی نامرئی - کلینیک دندانپزشکی سبز

ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی دندان نامرئی که به ارتودنسی شفاف نیز معروف است روشی است که در آن، متخصص ارتودنسی برای ردیف کردن دندان ها دیگر از براکت و سیم های ارتودنسی استفاده نمی کند. در این روش، از یک ردیف، پلاک های شفاف نازک برای مرتب کردن دندان ها استفاده می شود که فرد بیمار باید هر کدام از این پلاک ها را به مدت دو هفته در دهان خود قرار داده و تنها به هنگام خوردن و آشامیدن آن ها را از دهان خود خارج کند. پلاک های شفاف، توسط تکنولوژی تصویربرداری سه بعدی رایانه ای تهیه می شوند. بنابراین به این نوع از ارتودنسی دندان، ارتودنسی نامرئی و یا ارتودنسی شفاف می گویند.
ارتودنسی نامرئی مطابق با دندان های هر کسی ساخته می شود و درمان با این روش براساس نیازهای شما پیش می رود. دوره زمانی درمان این روش کمتر از دوره درمانی بریج های سنتی و فلزی است. در این روش مدت زمان درمان تقریبا ۱۴ ماه طول می کشد. البته گفتنی است که بریج ها نامرئی هستند و افراد دیگر متوجه درمان ارتودنسی شما نخواهند شد.

Call Now Buttonتماس