Follow Us

دکتر بنفشه مهدی زاده

دندانپزشک - جراح
  • جراح دندانپزشک

  • ترمیمی و زیبایی

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟

با ما در تماس باشید

برای وقت دهی و اطلاع از ساعت کار دکتر مهدی زاده و همچنین دیگر پرسش های خود میتوانید از طریق این فرم با ما در تماس باشید.

ساعات حضور دکتر مهدی زاده در کلینیک سبز

شنبه
۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰
یک شنبه
۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰
دو شنبه
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
سه شنبه
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
چهار شنبه
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰