تیر 15, 1400

استوماتیت داخل دهان

بیماری استوماتیت یا التهاب دهان | علت و رفع التهاب دهان

استوماتیت از مجموعه بیماری های دهان و نوعی اختلال در دهان است که به شکل التهابی فراگیر در قسمت های مختلف مثل التهاب لب، التهاب کام دهان، التهاب در زبان و التهاب اطراف دهان نمایان میشود. بیماری استوماتیت یا التهاب دهان به دو صورت استوماتیت حاد و استوماتیت آفتی و زخم دهانی است که نوع دوم شایع تر است. ...