تیر 16, 1400

ریتینر ارتودنسی

ریتینر ثابت یا متحرک بعد از ارتودنسی

یکی از ضروری ترین اقدامات بعد از پایان طول درمان مرتب شدن دندان ها بعد ازارتودنسی استفاده از یک نگهدارنده با نام ریتینر متحرک یا ثابت ارتودنسی یا پلاک ارتودنسی است. بعد از پایان ارتودنسی زمان استفاده از پلاک ارتودنسی یا ریتینر دندان فرا میرسد. ...