مرداد 23, 1400

پوسیدگی دندان

چگونه از پوسیدگی دندان جلوگیری کنیم؟

بسیاری از افراد تنها زمانی که دندان به عصب رسیده و شروع به درد میکند به دندانپزشکی مراجعه میکنند. این روند اشتباه ممکن است علاوه بر یک دندان، دندان های مجاور را نیز درگیر کرده و باعث درمان های پیچیده و به دنبال آن هزینه های سنگین دیگری شود. ...