مرداد 31, 1400

دندان شیری

اهمیت نگهداری و مراقبت از دندان های شیری

دندان های شیری به دندان هایی گفته میشود که از ماه ششم شروع به رشد میکنند و تا ۳ سالگی ادامه دارند. این دندان ها در رشد و تغذیه کودک نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند بنابراین نگهداری و مراقبت از آنها به اندازه دندان های دائمی اهمیت دارد. دندان های شیری در سن ۶ سالگی شروع به لق شدن و ریختن کرده و پس از آن دندان های دائمی شروع به رویش میکنند. ...