شهریور 3, 1400

میدلاین یا ناهماهنگی خط وسط دندان ها

میدلاین دندان چیست؟ | اصلاح ناهماهنگی خط وسط دندان ها

میدلاین یا ناهماهنگی خط وسط دندان ها به خط متقارنی گفته میشود که دندان های فک بالا و فک پایین را به دو قسمت مساوی و متقارن تقسیم میکند. انحراف میدلاین زمانی رخ میدهد که خط وسط دندان ها نا هماهنگ باشند و قوس یکی از فک ها دچار انحراف باشد که به این پدیده مال اکلوژن گفته میشود. به عبارتی اگر خط میانی در قسمت قوس فک ها به دو بخش مساوی شکل نگیرد، میدلاین اتفاق افتاده است. ...