رادیولوژی دندانپزشکی

عکس رادیولوژی از دندان

رادیولوژی دندان

عکس رادیولوژی دندان نوعی عکس با اشعه ایکس است که برای تشخیص دقیق آناتومی دهان و دندان، استخوان و همچنین بررسی ناهنجاری فکی و دیگر آسیب ها که بوسیله دستگاه رادیولوژی تهیه می‌شود. ...
مرکز عکس opg در تهران

مرکز عکس opg در تهران

عکس OPG از دندان برای تشخیص ریشه دندان، مسیر رگ‌های عصب، سینوس، غده‌های بزاقی، بررسی آناتومی دهان و دندان در صورت وجود پوسیدگی و بررسی کلی فکی و دیگر نواحی دهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...
رادیولوژی دندانپزشکی

رادیولوژی و عکسبرداری از دندان

در دندانپزشکی به منظور تشخیص بهتر و دقیق تر هنگام معاینات بالینی دندانپزشکی، عکس رادیوگرافی دندان از وضعیت سلامت دندان ها نحوه قرارگیری ریشه دندان، تشخیص بافت لثه و ... انجام میشود. در رادیولوژی و عکسبرداری دندان از پرتوهای ایکس با شدت و مقدار کمتری برای تصویر برداری از دندان استفاده میشود. ...