ساعات کاری

ساعت 9 صبح الی 23 شب

شماره تماس

021-77808045

بخش کنترل عفونت

یکی از ارکان مهم در کلینیک دندانپزشکی سبز رعایت اصول بهداشت و کنترل عفونت است. تمامی استانداردهای در نظر گرفته شده در بخش استریل و در قسمت استریلیزاسیون مرکزی بر اساس آیین نامه ها و قوانین رعایت بهداشت است. دندانپزشکی سبز خود را موظف به انجام رعایت اصول استریل کردن تجهیزات به صورت مداوم و با دقت و نظارت لازم کرده است. کار در بخش کنترل عفونت یا استریلیزاسیون مرکزی، به صورت استریل کردن تجهیزات و عاری سازی لوازم دندانپزشکی از عوامل عفونی، با شستشو و دبریدمان کامل سطوح است. پاکسازی ابزارها توسط مواد مخصوص، در قسمت های مخصوص ضدعفونی کننده انجام میشود. بعد از عفونت زدایی و پاکسازی کامل، فرآیند پک کردن تجهیزات به شکل جداگانه و در قسمت های اختصاصی اتوکلاو همراه با استادندارد های درجه یک صورت میگیرد. در ادامه بخش استریلیزاسیون مرکزی (کنترل عفونت دندانپزشکی سبز) را مورد بررسی قرار میدهیم.

بخش کنترل عفونت دندانپزشکی سبز

قسمت های مختلف استریلیزاسیون مرکزی دندانپزشکی سبز 

بخش پاکسازی : در این بخش شستشو و ضدعفونی تمامی تجهیزات و لوازم مصرف شده درمانی انجام می‌شود. عمل پاکسازی هم بصورت دستی و هم بصورت ماشینی انجام می‌شود. در این قسمت در درجه اول سلامت پرسنل وایمن سازی آن ها با استفاده از تجهیزات بهداشتی  به همراه ماسک و روپوش مخصوص در نظر گرفته میشود. در انتها لوازم دور ریختنی در محفظه های جداگانه و اختصاصی در قسمت زباله های عفونی قرار می‌گیرند.

کنترل عفونت دندانپزشکی سبز

حوزه تمیز : در این قسمت تمامی تجهیزات شسته و ضدعفونی میشوند و جهت آماده سازی برای پک شدن به سمت اتوکلاو فرستاده می‌شوند.
حوزه استریل : در این قسمت پک های بسته بندی شده در دستگاه اتوکلاو استریل شده و آماده ارسال به قسمت درمان می‌شوند.

کنترل عفونت دندانپزشکی سبز

نظارت دوره ای به منظور کنترل سلامت و نحوه کارکرد درست تمامی تجهیزات در کلینیک دندانپزشکی سبز

در بخش کنترل عفونت دندانپزشکی سبز، سلامت و کارکرد تمامی تجهیزات مدیریت شده است. نحوه اعتبار و کارکرد صحیح تمامی دستگاه ها به صورت دوره ای چک می‌شود. دستگاه ها به صورت منظم و ویژه روغن کاری میشوند. به این ترتیب تمامی تجهیزات از سلامت و کارکرد صحیح آن ها تا مرحله استریل شدن کاملا چک می‌شوند. در کلینیک دندانپزشکی سبز در درجه اول سلامت مراجعین، همکاران و تمامی پرسنل با دقت بالایی کنترل می‌شود. این فرآیند به صورت دائم و مستمر در حال ارتقا و کنترل است.

کنترل عفونت دندانپزشکی سبز

این مطلب را به اشتراک بذارین:

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در email به اشتراک بگذارید
در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید

دریافت نوبت آنلاین جهت مشاوره