اسفند 17, 1400

فلوراید تراپی در کودکان

فلوراید تراپی

استفاده از فلوراید از دوران کودکی و مدرسه به ما آموزش داده شده است. فلوراید ماده ای است که به سلامت دندان در مقابل بروز پوسیدگی کمک میکند و باعث استحکام هرچه بیشتر دندان ها می شود. پوسیدگی دندان یکی از عوامل آسیب به دندان است که تقریبا از دوران کودکی شکل میگیرد. یکی از درمان هایی که در دوران کودکی به منظور کاهش و جلوگیری از پوسیدگی برای دندان کودکان انجام میشود، فلوراید تراپی است. ...