آبان 21, 1400

درمان تیرگی لثه ها

درمان پیگمانتاسیون لثه | رفع تیرگی لثه

یکی از مهمترین عنصر در چهره هر فرد زیبایی لبخند و رنگ طبیعی لثه‌ها است. در برخی افراد با وجود سفید و مرتب بودن دندان‌ها، شکل و رنگ لثه نامطلوب و به گونه‌ای بیمار است. لثه مانند اندام‌های دیگر مثل پوست دچار تیرگی می‌شود ...