مرداد 31, 1401

ترمیم دندان کودکان با بیهوشی

ترمیم دندان کودکان با بیهوشی

فوبیای دندانپزشکی اختلالی است که اکثر افراد دچار آن هستند. این مسأله در کودکان بیشتر دیده می‌شود و به همین جهت مانع همکاری آن‌ها با دندانپزشک یا متخصص دندانپزشکی اطفال شده، نتیجه این ترس از دندانپزشکی در کودکان، پوسیدگی دندان شیری و به دنبال آن درمان‌هایی نظیر عصب کشی دندان شیری خواهد بود. ...