درمان ریشه دندان چیست؟ | متخصص درمان ریشه تخصصی دندان در شرق تهران

درمان ریشه دندان یا روت کانال (root  canal therapy) درمانی است که به اشتباه میان عموم مردم به اصطلاحات عصب کِشی با عصب کُشی معروف و شناخته شده است. درمان ریشه تخصصی دندان نوعی روش درمانی در دندانپزشکی است که جهت تخلیه و درمان بافت عفونی دندان انجام میشود. با به وجود آمدن پوسیدگی و پیشرفت آن، باکتری ها بافت داخل پالپ دندان را که شامل عصب و عروق هستند، تحریک میکنند که در این هنگام فرد احساس درد میکند. بعد از درمان عصب کشی تخصصی دندان احساس درد از بین رفته و احتمال عفونت مجدد کانال دندان نیز به شدت کاهش میابد.

متخصص درمان ریشه دندان در شرق تهران

درمان کانال ریشه دندان چگونه انجام میشود؟ | متخصص عصب کشی تخصصی دندان در شرق تهران

دندان در حالت عادی از دو بخش تاج (قسمت بالای دندان) و ریشه (به استخوان جوش خورده) تشکیل میشود. روت کانال اشاره به ریشه دندان دارد و روت کانال تراپی (root  canal therapy) درمان ریشه دندان نامیده میشود. ریشه دندان فضایی است که تمامی بافت عصبی، عروق خونی و دیگر سلول های پالپ نرم در آن قرار دارد که این قسمت بخش زنده دندان است و دچار عفونت میشود. دندانی که دچار عفونت شده است نیز تحت درمان ریشه دندان عفونی و یا همان عصب کشی تخصصی دندان عفونی قرار میگیرد.
عکس ریشه دندان

دریافت نوبت آنلاین جهت مشاوره

    نوبت دهی و مشاوره آنلاین