مهر 15, 1402

نحوه زدن فلوراید به دندان کودکان

نحوه زدن فلوراید به دندان کودکان

نحوه زدن فلوراید به دندان کودکان به گونه ای است که باید توسط دکتر دندانپزشکی کودکان انجام شود. زیرا ماده فلوراید به شکل محلول، ژل، وارنیش و یا فوم است که برای استفاده از آن روی دندان‌ها دندانپزشک کودکان مسائل و فاکتور‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرد ... ...