یکی از ارکان مهم در کلینیک دندانپزشکی سبز رعایت اصول بهداشت و کنترل عفونت است. تمامی استانداردهای در نظر گرفته شده در بخش استریلیزاسیون کلینیک دندانپزشکی سبز در قسمت استریلیزاسیون مرکزی (CSR/Central Sterilization Room) بر اساس آیین نامه ها و قوانین رعایت بهداشت است. دندانپزشکی سبز خود را موظف به انجام رعایت اصول استریل کردن تجهیزات به صورت مداوم و با دقت و نظارت لازم کرده است. کار در بخش کنترل عفونت یا استریلیزاسیون مرکزی، به صورت استریل کردن تجهیزات و عاری سازی لوازم دندانپزشکی از عوامل عفونی، با شستشو و دبریدمان کامل سطوح است. پاکسازی ابزارها توسط مواد مخصوص، در قسمت های مخصوص ضدعفونی کننده انجام میشود. بعد از عفونت زدایی و پاکسازی کامل، فرآیند پک کردن تجهیزات به شکل جداگانه و در قسمت های اختصاصی اتوکلاو همراه با استاندارد های درجه یک صورت میگیرد. در ادامه بخش استریلیزاسیون کلینیک دندانپزشکی سبز (کنترل عفونت دندانپزشکی سبز) را مورد بررسی قرار میدهیم.
استریل تجهیزات دندانپزشکی

قسمت های مختلف استریلیزاسیون دندانپزشکی سبز | بهترین دندانپزشکی شرق تهران

بخش پاکسازی : در این بخش شستشو و ضدعفونی تمامی تجهیزات و لوازم مصرف شده درمانی انجام می‌شود. عمل پاکسازی هم بصورت دستی و هم بصورت ماشینی انجام می‌شود. در این قسمت در درجه اول سلامت پرسنل وایمن سازی آن ها با استفاده از تجهیزات بهداشتی به همراه ماسک و روپوش مخصوص در نظر گرفته میشود. در انتها لوازم دور ریختنی در محفظه های جداگانه و اختصاصی در قسمت زباله های عفونی قرار می‌گیرند.
حوزه تمیز : در این قسمت تمامی تجهیزات شسته و ضدعفونی میشوند و جهت آماده سازی برای پک شدن به سمت اتوکلاو فرستاده می‌شوند.
حوزه استریل : در این قسمت پک های بسته بندی شده در دستگاه اتوکلاو استریل شده و آماده ارسال به قسمت درمان می‌شوند.
دستگاه استریل تجهیزات دندانپزشکی

نظارت دوره ای به منظور کنترل سلامت و نحوه کارکرد درست تمامی تجهیزات در استریلیزاسیون کلینیک دندانپزشکی سبز

در بخش کنترل عفونت دندانپزشکی سبز، سلامت و کارکرد تمامی تجهیزات، مدیریت شده است. نحوه اعتبار و کارکرد صحیح تمامی دستگاه ها به صورت دوره ای چک می‌شود. دستگاه ها به صورت منظم و ویژه روغن کاری میشوند. به این ترتیب تمامی تجهیزات از سلامت و کارکرد صحیح آن ها تا مرحله استریل شدن کاملا چک می‌شوند. در کلینیک دندانپزشکی سبز در درجه اول سلامت مراجعین، همکاران و تمامی پرسنل با دقت بالایی کنترل می‌شود. این فرآیند به صورت دائم و مستمر در حال ارتقا و کنترل است.
اتوکلاو دندانپزشکی
نوبت دهی و مشاوره آنلاین